Założyciel i opiekun orkiestry – ks. Damian Gajdzik

proboszcz i kustosz

Sanktuarium św. Floriana w Chorzowie

tel. 606 717 040


Dyrygent orkiestry – Stanisław Skrabel

nauczyciel gry na instrumentach

 


Prezes – Krzysztof Potyka

Tenorzysta


Skarbnik – Agnieszka Ciszewska

Waltornistka


Kronikarz – Irena Hajda

Puzonistka


Administrator strony internetowej Denis Urzon

Tuba